Club members

Club history • Club officers • Club members • Club awards • Where we meet

Name Designation(s) Member Since
Max Kostyuk unknown
Natalia Lapitskaya ATMB 01.10.1995
Alla Oganova ACB 01.10.1998
Natalya Sherstneva ACB 01.10.2002
Margarita Ryndina ACS, ALB 01.04.2004
Irina Chernyaga ACB 01.10.2004
Valentina Salnikova CC 01.02.2005
Nick Sapozhnikov ACB 01.04.2005
Inessa Goldovskaya 01.10.2006
Andrey Kosilov CC 01.10.2011
Ermek Toktogulov 01.03.2013
Olga Kovtyukh 01.08.2013
Thomas Hulbert 01.02.2014
Holly Marshburn 01.04.2014
Ilya Nefedov CC 01.06.2014
Olga Makarova 01.08.2014
Natalia Zakharova 01.11.2014
Michael Komarov 11.01.2015
Anastasia Prisyazhnaya 11.01.2015
Evgenia Kakzanova 01.04.2015
Yuriy Kochetkov 01.05.2015
Irina Shkundina 01.06.2015
Albert Khorev 01.08.2015
Daria Elistratova 01.09.2015
Ekaterina Zhuravleva 01.10.2015
Julia Tokareva 01.11.2015
Ksenia Raznosilina 01.11.2015
Viktoria Skrabunova 01.01.2016
Anna Lvovskaya 01.01.2016
Sergey Balmashov 01.06.2016
Alexandra Tovstik 01.06.2016
Ksenia Titorenko 01.06.2016